Dřevěné terasy bez vrutů a hřebíků

Dřevěné terasy bez vrutů a hřebíků
Dřevěné fasády Techniclic z dlouhou životností a krásným hladkým povrchem

24. července 2015

Dřevěné terasy Thermowood

Dřevěná terasa z thermoborovice Techniclic (Vetedy Group, Fasády & Terasy s.r.o.)

Dalším druhem dřevěných teras jsou dřevěné terasy Thermowood. Thermowood je anglické označení pro tepelně upravené dřevo. („thermo“ = teplo, „wood“ = dřevo) Nejčastěji se setkáte s tepelně upraveným dřevem borovice, a to pod označeními termoborovice, thermoborovice či borovice thermowood. Nově se tepelně upravuje i dřevo jasanu (thermojasan) nebo topolu (thermotopol), ale ty se využívají spíš na dřevěné fasády Thermowood.

Jakou podstatu má tepelná úprava dřeva a proč je vhodné dřevo tímto způsobem upravit?

Při procesu tepelné úpravy je dřevo vystaveno teplotám v rozmezí od 160°C do 215°C při působení vodní páry. Dochází tak k vylepšení jeho vlastností. V závislosti na použité teplotě, době zpracování a technice sušení má pak ošetřené dřevo různé vlastnosti a je vhodné pro různé použití (interiér saun či exteriérové dřevěné obklady Thermowood).

Všeobecně se dá řící, že Thermowood je:
- rozměrově a tvarově stabilnější
- odolnější proti hnilobě a škůdcům
- flexibilnější při úpravě do různých tvarů a forem
- lépe tepelně izoluje.

Barevnost Thermowood

Procesem tepelné úpravy získává dřevo rovnoměrné hnědé zabarvení v celém svém průřezu.
Pochopitelně, stejně jako všechny jiné dřeviny, i dřevo thermowood bez ošetření postupně vlivem povětrnostních vlivů a působení slunce ztrácí svou barevnost a získává šedou patinu.
Pro zachování barvy je proto vhodné dřevěné terasy thermowood pravidelně ošetřovat vhodným olejem na terasy.

Zkušenosti s terasami Thermowood

dřevěná terasa thermood
Dřevěná terasa thermowood (Taurus Building s.r.o.)
Zkušenosti s dřevěnými terasami z borovice thermowood ukazují, že jsou tyto terasy obdobně odolné proti povětrnostním vlivům jako terasy z tvrdého dřeva.
V porovnání s exotickými dřevinami však mají thermowood terasy významnou nevýhodu. Tepelnou úpravou sice dochází k vylepšení stability, nemění se však hustota a tvrdost dřeviny. A jelikož je dřevo borovice poměrně měkké, zůstávají i terasy z thermoborovice náchylnější k mechanickému poškození důsledkem používání zahradního nábytku apod.

Z tohoto důvodu je vhodnější thermowood použít spíše jako dřevěný obklad, který není tak mechanicky namáhán, než jako dřevěnou terasu.