Dřevěné terasy bez vrutů a hřebíků

Dřevěné terasy bez vrutů a hřebíků
Dřevěné fasády Techniclic z dlouhou životností a krásným hladkým povrchem

12. října 2018

Rektifikační terče na terasy

Dlažba na terčích Buzon PB série
Rektifikační terče pod dlažbou

Ti, kteří se nepohybují ve světě stavebnictví příliš často nebo jen výjimečně, mohou při zaslechnutí slova "rektifikační" znejistět.

Co jsou to rektifikační terče?

Pod označením rektifikační terče najdete plastové podstavce pod dlažbu nebo terasy, které jsou v některých svých parametrech nastavitelné. Zpravidla se jedná minimálně o nastavitelnost výškovou, která je udávána jako výškové rozpětí rektifikačního terče.
Kvalitnější rektifikační terče (např. rektifikační terče Buzon) umožňují pak i úpravu sklonu plochy v rozmezí 0 - 10 %. Například pokud by byl podklad příliš nakloněný (např. 8% spád), můžete tento sklon pomocí rektifikačních terčů zmírnit tak, že výsledná plocha terasy bude mít sklon např. 0% nebo 1% (aby odtékala voda).
Tuto vlastnost mají jen rektifikační terče se sklonovým korektorem (ať již integrovaným v terči nebo přídavným).
Terče jsou vyrobeny zpravidla ze 100% recyklovaného odolného polypropylenu s dlouhou životností.


K čemu slouží rektifikační terče?

Rektifikační terče se používají jak pro podepření dlažby, tak pro podepření konstrukčního roštu dřevěné nebo dřevoplastové terasy. Můžete s nimi vyrovnat různé výškové nerovnosti a rozdíly podkladu. A jak již bylo zmíněno, některé pomohou i s úpravou spádu terasy.

Rektifikační terče pod dlažbu

Pomocí rektifikačních terčů se dlažba pokládá tzv. suchou cestou. Dlažba je v rozích podpírána právě těmito podstavci, velikost mezery mezi jednotlivými díly dlažby je přesně určena tloušťkou mezerníku, který je nasazen na hlavě rektifikačního terče pod dlažbu. Tyto mezerníky jsou dodávány v různých velikostech a mohou být dodávány společně 4 mezerníky do kříže na kolečku, křížku nebo u rektifikačních terčů Buzon nejvariabilnější BC série zcela samostatně.
Terče Buzon BC série
Buzon terče BC série
 se samostatnými mezerníky

(Samostatné mezerníky se mohou do hlavy BC terčů Buzon umísťovat nejen do úhle 90 stupňů, ale i 45°, 60° i 120°. Díky nim je možné pomocí Buzon BC terčů pod dlažbu podepřít i dlažbu nepravoúhlého tvaru.)

Výhodou pokládky dlažby na terče je také fakt, že pod dlažbou zůstává prostor pro odtok vody a také pro vedení potrubí, elektroinstalace a dalších kabelů apod.
Jednotlivé díly dlažby podepřené terči lze navíc snadno odebrat, provést opravu v instalaci pod dlažbou a dlažbu opět vrátit na původní místo.
Stejně snadno lze i v případě potřeby vyměnit poškozený díl dlažby za nový.


Rektifikační terče pod terasy

Rektifikační terče se využívají také při montáži dřevěné nebo dřevoplastové terasy. (Viz dřívější článek Montáž dřevěné terasy na rektifikační terče Buzon). U dřevěných a wpc teras jsou na hlavách rektifikačního terče nasazeny držáky roštu, které uchycují podkladní hranoly na terči a znemožňují jim pohyb. Na tyto podkladní hranoly se pak kolmo montují terasová prkna.


Na evropské a českém trhu se dají zakoupit rektifikační terče různých výrobců. Mohou se lišit kvalitou, rozměry, variabilitou a dostupným příslušenstvím.

Zmíněné terče Buzon jsou vyráběny v Belgii prvním evropským výrobcem s nejdelší tradicí, širokou škálou příslušenství a inovací. Na rozdíl od některých napodobenin mají rektifikační terče od společnosti Buzon nejen širokou základnu terče, ale také dostatečně velký průměr hlavy terče (vrchní díl), díky kterému ještě lépe podpírají dlažbu či terasu (dlažba leží na větší ploše). Celý mechanismus byl po léta zdokonalován a to je na terčích Buzon při porovnání s konkurencí na první pohled zřejmé.

Články na podobné téma: